brokerzy

biuro brokerskie

Pamiętaj, że umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji swojego samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC. Oczywiście poza wyborem konkretnego ubezpieczyciela, każdy z nas ma szeroki wybór spośród odpowiednich jemu pakietów OC AC. Różnią się one między sobą po względem zakresu oraz ceny, co dodatkowo czyni ubezpieczenia samochodowe szczególnie rozbudowaną gałęzią ubezpieczeń.

Wnioskodawczym wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą od..08.2007 r., a ponadto na bieżąco odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne do 31.12.2010 r. W związku z kłopotami finansowymi kontrahentów wnioskodawczyni utraciła płynność finansową, wyrejestrowała się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i przestała płacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Liczne towarzystwa ubezpieczeniowe dają help w wersji mini gratisowo w pakiecie z obowiązkowym OC i poszukiwanym autocasco Ma ono wąski zakres, lecz dla wielu kierowców zdaje się w zupełności wystarczające.

Uprawnienia do korzystania z tych polis wynikają z regulaminu wynagradzania to jest w spółce został wprowadzony regulamin wynagradzania gdzie wprowadzono takie dodatkowe świadczenia, tj. ubezpieczenie na zdrowie i życie ubezpieczonego pracownika oraz zdrowie współubezpieczonych.

Wysyłajac wypowiedenie OC pocztą, należy bezwzględnie zdawać sobie sprawę z tego, że nie ważna jest data nadania listu poleconego, ale dzień w którym faktycznie taki list dotrze do ubezpieczyciela.

Teoretycznie każdy obywatel powinien mieć zapewniony równy dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w przychodniach oraz szpitalach publicznych.Jeśli chodzi dostęp do lekarza pierwszego kontaktu to przeważnie nie ma większego problemu - tutaj płacone comiesięcznie ubezpieczenie zdrowotne jest zasadne.

Jeżeli chcesz zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i wykupić OC samochodu w innym towarzystwie, powinieneś najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia, złożyć pisemne wypowiedzenie umowy OC. W tym celu wykorzystaj druk wypowiedzenia OC. Jeśli wypowiedzenie umowy OC nie zostanie złożone w wymaganym terminie, to polisa ubezpieczeniowa będzie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy a towarzystwo ubezpieczeniowe może zgodnie z prawem żądać od ciebie zapłaty za drugą umowę OC.ubezpieczenia

Jeżeli podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej w roku podatkowym faktycznie wpłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne, ale ich nie odliczał od podatku, to deklaracja PIT-16A nie jest dokumentem określającym wysokość nadpłaty i nie stanowi podstawy do żądania jej zwrotu.

W przypadku gdy to my odnieśliśmy szkodę, a wykupiliśmy polisę AC, otrzymujemy dwa odszkodowania: i z OC samochodu sprawcy, jak i z swojej polisy autocasco. W tej chwili jedną z najatrakcyjniejszych ofert na polskim rynku ubezpieczeń zarówno jeśli chodzi ubezpieczenie OC i polisę autocasco proponuje Proama. Wyliczy on sumę broker ubezpieczeniowy w prawie każdym towarzystwie ubezpieczeniowym w naszym kraju i poda, gdzie użytkownik dostanie OC najtaniej.

 

Jednakże nadwyżka składki na ubezpieczenie społeczne rolników, opłacana do KRUS przez rolników prowadzących działalność gospodarczą, może stanowić koszt uzyskania przychodu. Bo ubezpieczenie zdrowotne wyżej wymienionych osób nigdy nie jest w żaden sposób uzależnione od opłacania jakichkolwiek składek.

Coraz częściej jednak, zamiast zaświadczenia, wystarczy podać te informacje przy podpisywaniu nowego OC z innym towarzystwem ubezpieczeniowym w oświadczeniu. Jest to tyle ważne, że w przypadku spowodowania szkody do pokrycia z OC przez nowego właściciela, my nie utracimy dotychczasowych zniżek. Jest to tyle niekorzystne, że jeśli twoje zniżki na OC są mniejsze niż poprzedniego właściciela, wówczas ubezpieczyciel ma prawo rekalkulacji składki i obliguje nas do jej zapłaty.

W związku z coraz większą ilością kupowanych samochodów oraz z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC powstaje bardzo dużo małych firm brokerskich zajmujących się doradztwem w zakresie ubezpieczeń samochodowych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Broker_ubezpieczeniowy